Ábel Antalné
Oktatástechnikus
Tankonyha-raktár
E-mail cím:abel.antalne [kukac] krudy-szeged.hu

 
Kálmán Andrea
Vendéglátó szakoktató
Vendéglátó
Tanári
E-mail cím: kalman.andrea [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Bajnai Antal
műszaki dolgozó
E-mail cím: bajnai.antal [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Bajusz Attila
Vendéglátó szakoktató, Vendéglátó munkaközösség-vezető
Szakmai gyakorlati iroda
E-mail cím:bajusz.attila [KUKAC] krudy-szeged.hu
Bakos Piroska
Fizika-informatika tanár, Természetismeret munkaközösség-vezető
Matematika szertár
E-mail cím:bakos.piroska [KUKAC] krudy-szeged.hu
Ballabás Anita
Magyar-latin tanár, Magyar-Történelem munkaközösség-vezető

Tanári
E-mail cím:ballabas.anita [kukac] krudy-szeged.hu
 
Bánáthy János
Testnevelő tanár
Testnevelő Tanári
E-mail cím:banathy.janos [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Becsy András
Magyar-Történelem tanár
Tanári
E-mail cím:becsy.andras[kukac]krudy-szeged.hu
 

Bencsik Aranka
Angol tanár
Tanári
E-mail cím:bencsik.aranka[kukac]krudy-szeged.hu

 
Bencsik Judit
Magyar-francia tanár
Tanári
E-mail cím:bencsik.judit [KUKAC] krudy-szeged.hu
Bereczkiné Kovács Erzsébet
Gazdasági szaktanàr
Tanári
E-mail cím:bereczkine.erzsebet [KUKAC] krudy-szeged.hu
Besenyei Éva Mónika
Szakoktató
Tanári
E-mail cím: besenyei.eva [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Bihari Róbert
Vendéglátó szakoktató Vendéglátó
Tanári
E-mail cím:bihari.robert [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Brinszky Adrián
testnevelő tanár
E-mail cím:brinszky.adrian[kukac]krudy-szeged.hu
 
Csamangó Klára
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:csamango.klara [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Csamangó Tamás
Testnevelés tanár
Testnevelő Tanári
E-mail cím:csamango.tamas [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Csanádiné Retkovszki Edit
Vendéglátó szakoktató
Tanári
E-mail cím:csanadine.edit [KUKAC] krudy-szeged.hu
Cséke Mária
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:cseke.maria [KUKAC] krudy-szeged.hu
Dobrovszki Gábor
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:dobrovszki.gabor [kukac] krudy-szeged.hu
 
Dombi Márta
Gondnok
Gazdasági iroda
E-mail cím:dombi.marta [KUKAC] krudy-szeged.hu
Dr. Tamás Gabriella
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:tamas.gabriella [kukac] krudy-szeged.hu
 
Dr. Thurzóné Berkecz Éva
Matematika-fizika-informatika tanár
Matek szertár
E-mail cím:berkecz.eva [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Égető Márta
Magyar tanár
Tanári
E-mail cím:egeto.marta[kukac]krudy-szeged.hu
 
Együd Lászlóné
Angol tanár
E-mail cím:egyud.gyorgyi[kukac]krudy-szeged.hu
 
Gaál Ágnes
Könyvtáros
Könyvtár
E-mail cím:gaal.agnes [KUKAC] krudy-szeged.hu
 

Gavrán László
Biológia-kémia tanár
Tanári
E-mail cím:gavran.laszlo [KUKAC] krudy-szeged.hu

Gergely Margit
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:gergely.margit.erika [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Germann-né Belágyi Mária
Vendéglátó szakoktató
Vendéglátó Tanári
E-mail cím:germann-ne.maria [KUKAC] krudy-szeged.hu
Görbéné Tanács Hilda
Szakoktató
 
Gyetvainé Lakatos Melinda
Intézményvezető helyettes
33-as terem
E-mail cím: lakatos.meli [KUKAC] krudy-szeged.hu
Hajdú Bernadett
Földrajz-rajz tanár
Tanári
E-mail cím:hajdu.bernadett [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Határ Zsuzsanna
Angol tanár
Tanári
E-mail cím:hatar.zsuzsanna [KUKAC] krudy-szeged.hu
Hecker Szilvia
Angol tanár
Tanári
E-mail cím:hecker.szilvia [kukac] krudy-szeged.hu
 
Hollósné Mátyás Éva
Matematika tanár, Matematika-Informatika munkaközösség-vezető
Matek szertár
E-mail cím:hollosne.eva [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Horváth Géza
Kisegítő dolgozó
 
Horváth Krisztián
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:horvath.krisztian [KUKAC] krudy-szeged.hu
Jámboriné Patyi Nóra
Kereskedelmi szakoktató
Tanári, Maros utca
E-mail cím:jamborine.nora [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Jeneiné Fodor Edit
Kereskedelmi szakoktató
Tanári, Maros utca
E-mail cím:jeneine.edit [KUKAC] krudy-szeged.hu
Juhász Ildikó
Szakmai tantárgyat tanító tanár
Tanári
E-mail cím: juhasz.ildiko [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Kádár Németh Jánosné
Vendéglátó szakoktató
Vendéglátó Tanári
E-mail cím:kadarne.maria [KUKAC] krudy-szeged.hu
Kerek Szilvia
Szabadidő szervező
213. szoba
E-mail cím:kerek.szilvia [KUKAC] krudy-szeged.hu
Kereszti Aladár
Német-történelem tanár
Tanári
E-mail cím:kereszti.aladar [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Kertainé Kanyó Annamária
Magyar-történelem tanár
Tanári
E-mail cím:kertaine.annamaria [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Kohlmann-né Kelemen Márta
Francia tanár
Tanári
E-mail cím:kelemen.marta [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Komáromi Annamária
Magyar-francia tanár, Nemzetközi kapcsolatok munkaközösség vezető
Tanári
E-mail cím:komaromi.annamaria [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Komjáti János
Rendőr őrnagy, Bűnmegelőzési tanácsadó
E-mail cím:komjatij [kukac] csongrad.police.hu
 
Komlósi Mária Zsófia
Angol tanár
Tanári
E-mail cím: komlosi.maria [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Korim-Bartek Anita
Angol tanár
Tanári
E-mail cím:korimb.anita [KUKAC] krudy-szeged.hu
Kovács Adrienn
Angol tanár
Tanári
E-mail cím:kovacs.adrienn [KUKAC] krudy-szeged.hu
Kozák Hajnalka
Intézményvezető helyettes
33-as terem
E-mail cím:kozak.hajnalka [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Kozmáné Vajer Ildikó
angol tanár, Idegen nyelvi munkaközösség vezető
Tanári
E-mail cím:vajer.ildiko [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Kőszegi Tímea
Biológia-kémia tanár, Osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Kémia szertár
E-mail cím:koszegi.timea [KUKAC] krudy-szeged.hu
Krajczárné Spisák Eszter
Iskolatitkár
Titkárság
E-mail cím:krajczarne.eszter [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
László Erika
Kisegítő dolgozó
 
Máhigné Stefanovits Márta
Magyar tanár
Tanári
E-mail cím:mahigne.marta [kukac] krudy-szeged.hu
 
Mangó Ildikó
Német tanár
Tanári
E-mail cím:mango.ildiko [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Mészáros Tamás
Vendéglátó szakoktató
Vendéglátó Tanári
E-mail cím:meszaros.tamas [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Molnár Zoltán
Mb. tagintézményvezető
E-mail cím:molnar.zoltan [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Nagy Ibolya
Testnevelő tanár
E-mail cím:nagy.ibolya[kukac]krudy-szeged.hu
 
Nagyné Varga Éva Krisztina
Kisegítő dolgozó
Porta
 
Oláh Andrea
Angol-történelem tanár
Tanári
E-mail cím:olah.andrea [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Páderné Forgács Erzsébet
Magyar tanár
E-mail cím: pf.erzsebet [KUKAC] krudy-szeged.hu
Pallag-Laczi Teodóra
Gazdasági szaktanár
E-mail cím: laczi.teodora [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Pap Szilvia
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:pap.szilvia [KUKAC] krudy-szeged.hu
Pásztorné Magyar Ildikó
munkaügyi előadó
gazdasági iroda
E-mail cím:pasztorne.ildiko[kukac]krudy-szeged.hu
 
Polestyukné Gyukics Csilla
Angol tanár
Tanári
E-mail cím:polestyukne.csilla [kukac] krudy-szeged.hu
Purgel Ildikó
Gazdasági szaktanár, DÖK elnök
Tanári
E-mail cím:purgel.ildiko [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Rab Anita
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:rab.anita [KUKAC] krudy-szeged.hu
Révész Zsuzsa
Kereskedelmi szakoktató
Tanári, Maros utca
E-mail cím:revesz.zsuzsa [KUKAC] krudy-szeged.hu
Ruppertné Tóth Emilia
kisegítő dolgozó
 
Sipos János
Rendszergazda
Rendszergazda iroda
E-mail cím: sipos.janos [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Sólya Ervin
Oktatástechnikus
Maros utca
E-mail cím: solya.ervin [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Spak Olivér
Rendszergazda
Rendszergazda iroda
E-mail cím:spak.oliver [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Süliné Bús Edit Noémi
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:bus.edit [kukac] krudy-szeged.hu
Szabó Kunigunda
Matematika-informatika tanár
Matek szertár
E-mail cím:szabo.kunigunda [KUKAC] krudy-szeged.hu
!
Szalai Katalin Ágnes
Szakoktató
Matek szertár
E-mail cím:szalai.katalin [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Szaszák Csaba
Matematika-informatika tanár
Matek szertár
E-mail cím:szaszak.csaba [KUKAC] krudy-szeged.hu
Szászné Medvegy Veronika
Tanár
E-mail cím:szasz.veronika [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Szélpálné Zánthó Éva
Iskolatitkár
Titkárság
E-mail cím:zantho.eva [KUKAC] krudy-szeged.hu
Szöllősyné Bálint Hedvig
Gazdasági szaktanár
Tanári, Kémia szertár
E-mail cím:balint.hedvig [KUKAC] krudy-szeged.hu
 

Szűcs Péter Pál
Iskolapszichológus
213. szoba
E-mail cím: szucs.peter [kukac] krudy-szeged.hu

Tanács László
Kisegítő dolgozó,
karbantartó műhely
 
Tarkó Éva
Gazdasági szaktanár
Tanári
E-mail cím:tarko.eva [kukac] krudy-szeged.hu
 
Tóth Andrea
Szakmai tantárgyat tanító tanár
E-mail cím: toth.andrea [kukac] krudy-szeged.hu
 
Tóth Istvánné
Kisegítő dolgozó
 
Varga Attila
Vendéglátó szakoktató
Vendéglátó Tanári
E-mail cím:varga.attila [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Váradi Gábor
Idegennyelvtanár
Tanári
E-mail cím:varadi.gabor [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
Vassné Sallai Sára
Testnevelő tanár
Tanári
E-mail cím:sallai.sara [KUKAC] krudy-szeged.hu
Vincze Gábor Károly
Angol tanár
Tanári
E-mail cím:vincze.gabor[kukac]krudy-szeged.hu
 
Ziegler Angéla
Intézményvezető helyettes
Igazgatóhelyettesi iroda
E-mail cím:ziegler.angela [KUKAC] krudy-szeged.hu
 
      


Tájékoztatás a közétkeztetés rendjéről

  Tájékoztató letöltése

Ebédbefizetés 2019. szeptember-november

  Kedves Tanulók! Ebédbefizetés a következő napokon lesz iskolánkban:   2019.08.28. 7.30-14.40 2019.…

ISKOLAORVOSI ÜGYELET

2018. július 9. - 2018. augusztus 17. között hétköznap 8-12 óráig az Újszegedi Gyermekklinika Ifjúsá…

Papírgyűjtés

2018.05.10-11.

Ebédbefizetés időpontjai 2017-2018 tanév

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi; Vendéglátó ipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközé…

Szalagavató bál tűzbiztonsági terve

    >>> Tűzbiztonsági terv letöltése

Ebédbefizetés december 21.-én

Kedves Diákok! December 21.-én, csütörtökön étkezési díj befizetés lesz 7.30-14.40 -ig

Kitex októberi vizsga

Megnyitottuk a jelentkezést az októberi KITEX vizsgákra. Angol írásbeli és beszédértés vizsga: 2017.…

2017 Októberi szakmai vizsga tájékoztató

A tájékoztatásban megadott időpont előtt 30 perccel kérjük a megjelenést.   Írásbeli vizsgatevékenys…