Esélyegyenlőségi terv


Iskolánk kiemelten fontos feladatának tartja az esélyegyenlőség megvalósítását A Köznevelési törvény, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program és a Házirend kiegészítéseként jött létre jelen Esélyegyenlőségi terv, szolgálva ezzel a tantestület, az osztályfőnöki munkaközösség munkáját és segítve a hátrányos helyzetben levő diákok, családok, szülők helyzetét. Gyűjtemény azon szociális és kulturális intézményekről, szervezetekről, amelyekkel kapcsolati hálót építettünk ki az esélyegyenlőség biztosítása, segítése érdekében.

A mellékelt dokumentum nyilvános az érintett személyek körében, elérhetőségét biztosítani kell a tanulók illetve a szülők körében is.

Esélyegyenlőségi terv