Tájékoztató


Tisztelt Szülők, Diákok, Érdeklődők!
 
Tájékoztatjuk Önöket az Operatív Törzs iskolánkat érintő járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről:
 
“Az érvényes jogszabály értelmében az intézmény saját tanulóján és dolgozóján kívül, azon személy intézménybe
történő belépése is megengedett, aki
– az érintett intézményben megszervezésre kerülő szakmai vizsgán vizsgázó vagy a vizsgán
közreműködő személy,
– az intézménnyel felnőttképzési jogviszonyban álló személy,
– az intézménnyel kötött oktatási, képzési vonatkozású szerződés szerinti felnőttképzést folytató
intézménnyel képzésre vonatkozó foglalkoztatotti vagy felnőttképzési jogviszonyban álló
személy,
– az intézményben működő iskolaorvoshoz kötelező orvosi vizsgálatra érkező „külsős” tanuló.”
 
“Az alapfeladat-ellátáson kívüli egyéb programok szervezése nem támogatott, így a pályaválasztást
elősegítendő Nyitott (nyílt) napok megtartása sem. Az intézmények bemutatkozására, a szakmákról és
a középfokú felvételi eljárásról szóló tájékoztatásra a digitális platformok biztosítanak lehetőséget, így
az intézmények honlapjai és az Innovatív Képzéstámogató Központ (www.ikk.hu) felülete.”
 


Tisztelt Szülők!

Tisztelt Diákok!

Az iskola területeire 2020. október 1-től csak tanulók, oktatók és a Szegedi Szakképzési Centrummal munkaszerződésben álló nem oktatók léphetnek be.

Ennek megfelelően az ügyintézés e-mail formában, vagy a tanuló közbenjárásával, illetve a portán borítékban névre szólóan egy mappában elhelyezve történik.

A szülők csak a porta előterébe léphetnek be, hőmérséklet mérést követően, ezután a titkársággal előre egyeztetett (e-mail, telefon) ügyek intézése történhet a fentebb leírtak szerint.

Ha újabb eljárásrend lesz érvényben azt azonnal közzé tesszük a megfelelő fórumokon.

Tisztelettel:

Molnár Zoltán

Igazgató


Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy 2020 szeptember 28-tól iskolánkban a belépéskor mindenkinek testhőmérsékletet mérünk. Aki 37,5 fok feletti hőmérséklettel érkezik, a Covid19 eljárásrend szerint, nem fogadhatjuk az intézményben. Kérünk mindenkit, hogy aki a vírus tüneteket észleli magán, az a háziorvosát keresse fel. Az iskola zavartalan működésének érdekében mindenkit kérünk, időben érkezzen, mert a mérés meglassítja az épületbe való bejutást. Tájékoztatással leszünk az aktuális változásokról folyamatosan az iskola honlapján, facebook oldalán és a KRÉTA felületén.

Molnár Zoltán

igazgató


Közlemény a köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe történő belépéshez megengedett
testhőmérséklet mértékéről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

  • a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez előkészített ágazati ajánlás
  • a nem magyar állampolgárságú hallgatók és felsőoktatásban foglalkoztatottak Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló eljárásárend

Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban

Egészségügyi vészhelyzet során a Szegedi Szakképzési Centrumban és iskoláiban alkalmazandó eljárásrend kiegészítése