Külföldi nyelvtanulási program csoportos kiutazás

Külföldi nyelvtanulási program tájékoztató

Csoportos kiutazás

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 2019. december 16-án megjelent pályázati felhívás alapján kívánjuk önöket ezúton tájékoztatni a 9. és 11. évfolyamos szakgimnáziumi tanulók külföldi nyelvtanulási programjáról.

Csoportos tanulói kiutazásról akkor beszélünk, ha legalább 8 tanuló, a pályázó intézmény szervezésében, egy időpontban, egy nyelviskola által szervezett képzésben vesz részt, és a csoport tanulmányútjához a pályázó intézmény kísérőpedagógus(oka)t biztosít.

A tanulók a pályázati program keretében a célországi nyelvtanfolyamokon való részvételükhöz maximum 1500 euró vagy 1350 angol font, továbbá országtól függően110 000-167 000 forint (teljes ellátás biztosítása esetén), illetve 177 000-234 000 forint (félpanziós ellátás biztosítása esetén) vissza nem térítendő pályázati támogatást nyerhetnek el.

Mi az önök első feladata?

Szülőként:

 • szülői/gondviselői hozzájáruló és felelősségvállaló nyilatkozat aláírása személyazonosságuk ellenőrzése mellett

Tanulóként:

 • a pályázó intézménnyel közösen a célország, a nyelviskola, valamint a nyelvi kurzus kiválasztása.

Kísérőpedagógus

Az intézmény biztosítja a csoport létszámától függően a kísérőtanár(ok) jelenlétét. Ők azok, akik koordinálják a csoport utazását, a csoporttal együtt utaznak, a csoportos nyelvi képzés teljes időtartama alatt a kiutazó tanulók számára személyesen elérhetőek, a tanulók őket megkereshetik felmerülő problémáikkal. A problémák kezelése kapcsán a kísérőpedagógus szükség esetén együttműködik a nyelviskolával, Magyarország célországi konzulátusával, illetve a célország illetékes intézményeivel, hatóságaival.

Pályázó intézmény feladata

 • A tanulók és kísérőpedagógusok utazásának megszervezése, az utazási jegyek megvásárlása.

 • A tanulók és kísérőpedagógusok utazási biztosításának megkötése, amely kiterjed az utazás, illetve a külföldi tartózkodás alatt bekövetkező balesetek, betegségek, káresetek biztosítására, továbbá az útlemondás biztosítására.

 • A tanulók szakmai, módszertani felkészítése a Külföldi Nyelvtanulási Programban való eredményes részvételre, beleértve a tanulók jogainak és kötelezettségeinek ismertetését.

Időpont, időtartam

 • 2020. június 13. és augusztus 31. között lehet megvalósítani, beleértve az utazásokkal töltött napokat is

 • A nyelvi képzések időtartama 10 tanítási nap, amelynek keretében a tanulók összesen minimum 30 óra (ami 40 tanóra) időtartamban részesülnek nyelvi képzésben, továbbá számukra a fogadó nyelviskola további nyelvi képzést, tanórán kívüli tevékenységeket tart a képzési napokon. A tanulók az igénybe vett és támogatott nyelviskolai kurzuscsomag minden foglalkozásán kötelezően részt vesznek.

 • A tanulók csoportja a nyelviskolai képzést a tanítási napokon túl az utazással eltöltött napok és a pihenőnapok figyelembevételével teljesítheti.

Nyelvválasztás

 • kizárólag azt az idegen nyelvet választhatják, amelyet a 2019/20-as tanévben az iskolában, tantervi keretek között tanulnak. Az az idegen nyelv is választható, amelyből a tanuló már korábban osztályozó vizsgát vagy előre hozott érettségi vizsgát tett, illetve amelyből a tanuló nyelvvizsgát szerzett.

A tanulók támogatása

 • nyelviskolai képzésekre maximum 1500 euró vagy 1350 angol font, továbbá országtól függően 110 000-167 000 forint (teljes ellátás biztosítása esetén), illetve 177 000-234 000 forint (félpanziós ellátás biztosítása esetén) összegben támogatás nyújtható, amely ösztöndíjként kerül a tanulóhoz.

 • A támogatás pontos összegét a Támogató a tanulók csoportja és az intézmény által kiválasztott és a célországi nyelviskola által visszaigazolt nyelvi kurzus díja, illetve az utazási és biztosítási költségek, továbbá a megélhetési költségek számítása alapján nyújtja az alábbi táblázat alapján, a tervezett tevékenységek költségeinek biztosítására.

A támogatás teljes összegét a tanuló előlegként kapja meg:

A tanulónak megítélt ösztöndíjból a Támogató a tanuló engedményezésével a nyelviskolai kurzus díját közvetlenül a nyelviskolának utalja, euróban/angol fontban.

A nyelvi kurzus díja:

  • összesen legalább 30 óra (40 tanóra) képzés,

  • nyelvi és kulturális programok,

  • szállás,

  • teljes ellátás,

  • transzfer (a legközelebbi nemzetközi repülőtértől, vasúti pályaudvartól).

  • Amennyiben a választott nyelviskola félpanziós ellátást biztosít a tanulónak, abban az esetben a nyelviskolai kurzus díja maximum 1300 euró/1125 angol font lehet.

A Támogató a tanuló engedményezésével az intézménynek forintban utalja az ösztöndíj fennmaradó részét, ami maximum 234 000 forint.

A támogatásból az intézmény:

 • az utazási jegyeket megvásárolja,

 • a biztosítást megköti,

 • az ösztöndíj fennmaradó részét a tanulónak maradéktalanul, a kiutazást megelőzően átutalja, mert az a tanuló célországi megélhetési támogatása.

A tanuló a számára nyújtott ösztöndíj felhasználása kapcsán szakmai beszámolót készít, és benyújtja a nyelviskola részvételi igazolását.

Amennyiben a tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi igazolásával, a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a támogatás teljes összegét visszaköveteli.

A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható okból történt.

A kiegészítő támogatás megítélése érdekében SNI tanuló esetében az intézmény a tanuló sajátos nevelési igényei kapcsán a vonatkozó szakértői vélemény(eke)t a pályázati felületen benyújtja. A Támogató az SNI tanulóra vonatkozó kérelmet szakértő bevonásával megvizsgálja, és a szakértő állásfoglalása szerint megítéli, hogy a tanulónak milyen összegű kiegészítő támogatásra van szüksége, és azt milyen típusú költségekre fordíthatja.

További információk találnak a https://www.knyp.hu/hu weboldalon.

Szeged, 2019. december 17.

Erdélyi Margit

főigazgató

  Tájékoztató letöltése

Szakmai vizsgával kapcsolatos kérdések

Kozák Hajnalka
E-mail: kozak.hajnalka [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272

 

Ziegler Angéla
E-mail: ziegler.angela [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272

 

Gyetvainé Lakatos Melinda
e-mail: lakatos.melinda [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272


Gyakorlati oktatással kapcsolatos kérdések

Bajusz Attila
E-mail: bajusz.attila [KUKAC] krudy-szeged.hu


Általános kérdések

Molnár Zoltán
e-mail: molnar.zoltan [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon (közvetlen vonal): 62/540-274

 

Ziegler Angéla
E-mail: ziegler.angela [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272


Egyéb kérdés

Titkárság
E-mail: iroda [KUKAC] krudy-szeged.hu

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux