Információk


2005. februárjában az iskola Egészség- és Környezeti nevelési Programjának sikeres végrehajtása keretében és érdekében megpályáztuk az ökoiskola Cím elnyerését.


 Az ökoiskola Cím elnyerése az iskolánk számára a következő előnyökkel jár: 

 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar ökoiskola kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára.
 •  Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 •  A Cím elnyerője az ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

A pályázati felhívásban amire iskolánk is elkészítette a pályázatát a következők olvashatók:
A fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az ökoiskola Címet. A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek, átgondoltan intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.
Az ökoiskola Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ “A fenntarthatóságra oktatás” 2005-2015 évtizedének programjához. Az ökoiskola Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI – Iskolai Környezeti Kezdeményezések- nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.
Az ökoiskola Cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:

 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar ökoiskola kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára.
 • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 • A Cím elnyerője az ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

Az ökoiskolákról bővebbet a http://www.okoiskola.hu  weblapról tudhatsz meg!
A program végrehajtásához létrejött egy munkacsoport, amelynek tagjai:

 • Dr. Fülöpné Strohner Irén                 a munkacsoport vezetője, biológia-kémia szakos tanár
 • Dr. Bánságiné Sarlós Mária               biológia-kémia szakos tanár
 • Kőszegi Tímea                                 biológia-kémia szakos tanár
 • Rimóczi Ildikó                                  magyar-történelem szakos tanár
 • Siposné Magony Mária                      gyakorlati oktatásvezető
 • Táplerné Esztergálos Márta               kémia-áruismeret szakos tanár
 • Vassné Sallai Sára                           ifjúságvédelmi felelős, testnevelés szakos tanár

 Létrejött egy együttműködési megállapodás a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel
A cím elnyerésének legfontosabb kritériumai:
A. általános elvárások
Az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza az alábbiakat:

 1. az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a tanulók és a nevelőtestület környezet-tudatosságáról készült beszámoló;
 2. az iskola mindennapi működése: víz-, gáz,- áram-, fűtőanyag-használat, anyag- és hulladékgazdálkodás

B. Tanítás-tanulás

 1. Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.
 2. Az iskolai minőségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével.
 3. Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek. Az oktatás példát mutat saját környezete kezelésére, a nevelés hangsúlyt helyez a gyakorlati tevékenységek képzésbe történő integrálására a helyi településfejlesztéshez kapcsolódóan.
 4. A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése érdekében.

C. Személyi feltételek, belső kapcsolatok

 1. Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, humán, illetve művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, továbbá tagjai lehetnek a technikai személyzetből is.
 2. A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe. A diákönkormányzatban van környezetvédelmi felelős.

D. Tanításon kívüli tevékenységek

 1. Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat (akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat).
 2. Az iskola környezet- és természetvédő, ill. egyéb az ökoiskola célok megvalósulását elősegítő táborokat szervez, segíti diákjai részvételét mások által szervezett hasonló jellegű táborokban.
 3. Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefüggő programjaiban (pl. városvédelem, faluszépítés stb.).
 4. Az iskola belső kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok) tükrözik az ökoiskolai célokat.

E. Társadalmi kapcsolatok

 • Az iskola együttműködik más magyar és lehetőség szerint külföldi iskolákkal is.

 F. Fizikai környezet

 1. Az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, és/vagy a telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott.
 2. Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát (könyvek, újságok, CD-k, online kurzusokon való részvétellel, internetes együttműködésekben).
 3. Az iskolában van közösségi összejövetelekre alkalmas (klub)helyiség, vagy az iskola diákjai/dolgozói használhatnak ilyen helyiséget az iskola közelében.

G: Az iskola működtetése
 Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása:

 1. Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával.
 2. Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban.
 3. Környezetkímélő  taneszközök és segédeszközök használata.
 4. Környezetkímélő anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai munkákban.
 5. Környezetkímélő anyagok használata kikapcsolódási és egyéb tevékenységekben
 6. A kémiai anyagok lehető leginkább környezetkímélő kezelése, tárolása,  felhasználása.
 7. Hulladékok elkülönített gyűjtése: Pl.: fémek, műanyagok, papírok stb. és átadása a hulladékkezelőnek
 8. A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat.

H. Takarékosság az energiával.

 1. Takarékosság az elektromos árammal.
 2. A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetése.
Szakmai vizsgával kapcsolatos kérdések

Kozák Hajnalka
E-mail: kozak.hajnalka [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272

 

Ziegler Angéla
E-mail: ziegler.angela [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272

 

Gyetvainé Lakatos Melinda
e-mail: lakatos.melinda [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272


Gyakorlati oktatással kapcsolatos kérdések

Bajusz Attila
E-mail: bajusz.attila [KUKAC] krudy-szeged.hu


Általános kérdések

Molnár Zoltán
e-mail: molnar.zoltan [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon (közvetlen vonal): 62/540-274

 

Ziegler Angéla
E-mail: ziegler.angela [KUKAC] krudy-szeged.hu
telefon: 62/540-272


Egyéb kérdés

Titkárság
E-mail: iroda [KUKAC] krudy-szeged.hu

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux