Turisztikai szervező, értékesítő

OKJ 54 812 03

Képzési formák

Az oktatás munkarendje Képzés időtartama Szükséges előképzettség    
NAPPALI 2 év érettségi Jelentkezési lap Online jelentkezés
NAPPALI 1 év szakmai ágazati érettségi Jelentkezési lap Online jelentkezés
ESTI munkarend, FELNŐTTOKTATÁS 1 év érettségi Jelentkezési lap Online jelentkezés

1, 2 éves, iskolarendszerű szakképesítés

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Beiratkozás: 2018. augusztus 22. és augusztus 31.

A képzés kezdési ideje:  2018. szeptember 3.

Képzés díja:

tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A turisztikai szervező, értékesítő szakember turisztikai vállalkozások munkájában szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként képes a vállalkozás teljes körű tevékenységét végezni, irányítani, szervezni és ellenőrizni vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat, hivatalos levelet készít hagyományos és digitális formában, irodatechnikai berendezéseket kezel, adatállományból egyszerűbb jelentést készít, értelmezi a turisztikai piac alapvető kategóriáit, alakítja a turisztikai termékkínálatot, web alapú szoftvereket kezel, digitális, elektronikai technológiát alkalmaz. Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel, vendégekkel alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit.

A turisztikai szervező, értékesítő szakember a turisztikai piac sajátosságainak ismeretében programokat kínál, utazási csomagot állít össze, az árualap értékesítéséhez kalkulációt készít, árat képez, forgatókönyvet készít és az utazási programokhoz kapcsolódó dokumentumokat készít, tölt ki és kezel. Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveleteket végez. Utazási információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • komplex módon átlátni a vállalkozás valamennyi munkafolyamatát, és a felső vezetés utasítása alapján irányítani
  • működtetni a vállalkozás internetes oldalát
  • közreműködni a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti működésének kialakításában, illetve a cégarculat meghatározásában
  • összeállítani a vállalkozás árualap-kínálatát, megszervezni az értékesítés munkafolyamatait
  • komplex feladatokat végrehajtani, irányítani, ellenőrizni (továbbképzések szervezése, bonyolítása, pályázatok készítése)
  • üzleti kapcsolatot tartani a turisztikai piac szereplőivel
  • biztosítani a folyamatos munkamenetet a vállalkozás minden munkaterületén

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 

Turisztikai referens

Utazási irodai utasszervező

Utazási irodai ügyintéző

Utazási referens

Üdülésszervező

 

 

A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

 

Oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás II. (munkajog), Foglalkoztatás I. (idegen nyelv), Turizmusföldrajz, Kultúr- és vallástörténet, Vendéglátó ismeretek, Gasztronómia gyakorlata, Szálláshely ismeretek, Protokoll a gyakorlatban, Üzleti kommunikáció gyakorlat, Szakmai idegen nyelv, Turizmus rendszere, Marketing gyakorlat, Ügyviteli gyakorlat, IKT gyakorlata a turizmusban, Utazásszervezés, Turisztikai árualap értékesítése gyakorlat, Vállalkozási alapismeretek, Turisztikai üzletágak gyakorlata

 

A képzés ütemezése:

Nappali munkarend Esti munkarend
  • munkanapokon 8-18 óra között elméleti és iskolai gyakorlati foglalkozások,

Nyári szünetben:

Az első évfolyam teljesítését követő nyári szünetben 160 órás összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

A képzés végén:

  1. évfolyam sikeres teljesítése és B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga letétele esetén szakmai vizsga

A két éves képzés egy év alatt történő lebonyolítása intenzív felkészítést tesz szükségessé, ezért minden héten naponta 15:00-21:00 óra közötti időszakban iskolai és külső helyszínen zajlanak az elméleti/gyakorlati foglalkozások. A képzés utolsó két hetében 96 órás összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

A képzés a májusi-júniusi vizsgaidőszakban komplex szakmai vizsgával zárul.

 

      

ISKOLAORVOSI ÜGYELET

2018. július 9. - 2018. augusztus 17. között hétköznap 8-12 óráig az Újszegedi Gyermekklinika Ifjúsá…

Papírgyűjtés

2018.05.10-11.

Ebédbefizetés időpontjai 2017-2018 tanév

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi; Vendéglátó ipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépis…

Szalagavató bál tűzbiztonsági terve

    >>> Tűzbiztonsági terv letöltése

Kitex októberi vizsga

Megnyitottuk a jelentkezést az októberi KITEX vizsgákra. Angol írásbeli és beszédértés vizsga: 2017.…

2017 Októberi szakmai vizsga tájékoztató

A tájékoztatásban megadott időpont előtt 30 perccel kérjük a megjelenést. Írásbeli vizsgatevékenység…

Esti felnőttoktatás első tanítási napja

Esti felnőttoktatás első tanítási napja 2017.09.01-én 15:00 óra 3 osztályfőnöki óra lesz megtartva

Tájékoztatás a KITEX jelentkezési határidejéről

A KITEX nyelvizsga jelentkezési határideje szeptember 11-ig meghosszabbítva.